BIG THANK

BIG THANKS CAMPAIGN

เรเว่มอบดีลที่สุดแห่งปีแทนคำขอบคุณ สำหรับลูกค้า BYD และลูกค้าใหม่ทุกท่านแทนคำขอบคุณส่งท้ายปี

BIG THANKS แทนคำขอบคุณ ลุ้นรับรถ 3 คัน มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท*

RÊVER มอบดีลที่สุดแห่งปีแทนคำขอบคุณ สำหรับลูกค้า BYD และลูกค้าใหม่ทุกท่าน สำหรับเจ้าของรถ BYD ทุกรุ่น ทุกคัน ที่ซื้อและรับรถ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2565 – 31 ธ.ค. 2566
เพียงกรอกแบบสอบถามผ่านทาง RÊVER Application ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2566 – 31 ธ.ค. 2566

ลูกค้า BYD ATTO 3 ​ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2566 – 31 ธ.ค. 2566

 • รับเงินคืน 100,000 บาท*​
 • Smart Home Charger ยี่ห้อ ABB พร้อมบริการติดตั้ง

ลูกค้า BYD SEAL รุ่น Dynamic​ ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 2566 – 31 ธ.ค. 2566

 • รับประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. ระยะเวลา 2 ปี*​
 • Smart Home Charger ยี่ห้อ ABB พร้อมบริการติดตั้ง​

ลูกค้า BYD DOLPHIN ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566 – 31 ธ.ค. 2566

 • รับประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. ระยะเวลา 2 ปี*​
 • Home Charger ยี่ห้อ ZHIDA พร้อมบริการติดตั้ง
 • ค่าบำรุงรักษา 8 ปีหรือ 160,000 กม.​


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
✔️ ออกใบกำกับภาษีและรับรถก่อน 31 ธ.ค. 2566
✔️ จดทะเบียนก่อนวันที่ 31 ม.ค. 2567
✔️ รถมีจำนวนจำกัด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดฯ
**สำหรับผู้ที่ซื้อ BYD ATTO 3 จะได้รับ Smart Home Charger ยี่ห้อ AUTEL

กติกาและเงื่อนไข

 • ผู้ร่วมรายการจะต้องซื้อและเป็นเจ้าของ และ/หรือ ผู้ครอบครอง (ที่ปรากฏชื่อบนเล่มทะเบียนรถยนต์) รถยนต์ไฟฟ้าบีวายดีรุ่นใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนด รถยนต์ 1 คัน เท่ากับ 1 สิทธิ์ (ระบุหมายเลขตัวถัง)
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • ผู้ร่วมรายการจะต้องร่วมตอบคำถามผ่านทาง แอปพลิเคชั่น RÊVER Automotive ให้ครบถ้วน จากนั้นกดยืนยันข้อมูล เพื่อร่วมรายการ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด) สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 • จับรางวัล 3 ครั้ง ในวันที่ 16 มกราคม 2567 รวมมูลค่า 3,124,899 บาท
 • สถานที่จับรางวัล ณ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 865 อาคารโรงแรมสยามแอทสยาม ชั้น 9 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • ครั้งที่ 1 สำหรับเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า BYD ATTO 3 ได้รับรางวัลรถยนต์ไฟฟ้า BYD SEAL – RWD Dynamic มูลค่า 1,325,000 บาท
  • ครั้งที่ 2 สำหรับเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า BYD DOLPHIN ได้รับรางวัลรถยนต์ไฟฟ้า BYD ATTO 3 – Standard Range มูลค่า 1,099,900 บาท
  • ครั้งที่ 3 สำหรับเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า BYD SEAL ได้รับรางวัลรถยนต์ไฟฟ้า BYD DOLPHIN – Standard Range มูลค่า 699,999 บาท
 • ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็ปไซต์ www.reverautomotive.com และ Facebook ของบริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด (https://www.facebook.com/BYDReverThailandOfficial) ในวันที่ 16 มกราคม 2567 และบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดี ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ เพื่อให้รายละเอียดในการดำเนินการรับของรางวัล
 • ผู้โชคดีจะต้องยืนยันตัวตนภายใน 10 วันทำการ นับจากที่ประกาศรายชื่อ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาในช่องทางที่กำหนด ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับทางผู้โชคดี หากบริษัทฯ ติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ หรือหากผู้โชคดีไม่แสดงหลักฐานที่ครบถ้วนในการรับรางวัล ภายใน 10 วันทำการ หลังจากประกาศผล จะถือว่าผู้โชคดีคนดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับรางวัล บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองต่อไปตามลำดับ
 • ผู้โชคดีต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันนอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว เช่น ค่าจัดทำ พ.ร.บ., ค่าประกันภัยและ ค่าภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
 • ผู้โชคดีต้องเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาเล่มทะเบียน อย่างละ 1 ฉบับ มาติดต่อเพื่อขอรับรางวัลภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ หรือหากผู้โชคดีไม่เข้ามาแสดงหลักฐานที่ครบถ้วนในการรับรางวัล ภายใน 10 วันทำการหลังจากประกาศผล จะถือว่าผู้โชคดีคนดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองต่อไปตามลำดับ
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ หรือไม่สามารถโอนมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขการรับของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • พนักงานบริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด บริษัท เรเว่ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิลส์ จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมรายการมีข้อพิพาทหรือทุจริตในทุกรูปแบบทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การที่ผู้โชคดีตกลงรับของรางวัล ถือเป็นการให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดเท่าที่จำเป็นของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่น เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดย และตกลงว่าไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ใด ๆ
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ลูกค้าสัมพันธ์ 02-045-8888
 • ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เลขที่ 1749/2566
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และหรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมสนุกทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดรายการครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรไทย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาของรางวัล ในระยะเวลาที่จำเป็น หากสินค้าขาดตลาด
 • รูปภาพของรางวัลใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

แคมเปญส่งเสริมการขายรถยนต์ BYD ATTO 3 BYD DOLPHIN BYD SEAL

รุ่นรถยนต์ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566
BYD ATTO 3
Standard Range และ Extended Range
ฟรี ! ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. เป็นระยะเวลา 2 ปี จากบริษัทประกันภัยชั้นนำ
ฟรี ! ค่าจดทะเบียนรถ
ฟรี ! สมาร์ทโฮมชาร์จเจอร์ ยี่ห้อ ABB
ฟรี ! ค่าแรงติดตั้งโฮมชาร์จเจอร์พร้อมอุปกรณ์
ฟรี ! บริการบำรุงรักษา ค่าแรง ค่าอะไหล่ 8 ปี หรือ 160,000 กม.
สิทธิพิเศษ ! RÊVER Care
BYD DOLPHIN
Standard Range และ Extended Range
ฟรี ! ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. เป็นระยะเวลา 2 ปี จากบริษัทประกันภัยชั้นนำ
ฟรี ! ค่าจดทะเบียนรถ
ฟรี ! โฮมชาร์จเจอร์ ยี่ห้อ ZHIDA
ฟรี ! ค่าแรงติดตั้งโฮมชาร์จเจอร์พร้อมอุปกรณ์
ฟรี ! บริการบำรุงรักษา ค่าแรง ค่าอะไหล่ 8 ปี หรือ 160,000 กม.
สิทธิพิเศษ ! RÊVER Care
รุ่นรถยนต์สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566
BYD DOLPHIN
Standard Range และ Extended Range
รับสิทธิพิเศษ ! บริการบำรุงรักษา ค่าแรง ค่าอะไหล่ 8 ปี หรือ 160,000 กม.
(กรณีที่ลูกค้าเข้ารับบริการเช็คระยะ และได้ชำระค่าใช้จ่ายไปแล้วนั้น
ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จมารับเงินคืนได้ที่ศูนย์บริการที่ลูกค้าเข้ารับบริการ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567)
รุ่นรถยนต์สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566
BYD SEAL
รุ่น Dynamic
ฟรี ! ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ.
เป็นระยะเวลา 2 ปี จากบริษัทประกันภัยชั้นนำ​

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ. ระยะเวลา 2 ปี (ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล) โดยมี 5 บริษัทประกันภัยที่ร่วมรายการกับทางบริษัทฯ เท่านั้น
  • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ซันเดย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • โฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับการเดินสายไฟพร้อมอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า ระยะ 15 เมตร และอุปกรณ์ที่กำหนดเท่านั้น โดยดำเนินการโดยบริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมรับประกันงานติดตั้ง 1 ปี สำหรับการติดตั้งครั้งแรก (ไม่รวมแท่นชาร์จ และการดำเนินการที่นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนด) ทั้งนี้หากมีรายการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้น เช่น งานกรีดฝ้า, งานกรีดผนัง และ งานกรีดพื้น หรือ ในกรณีที่ไฟฟ้าภายในบ้านไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายจากการเดินวงจรไฟฟ้าเพิ่มเติม ไม่รวมอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น ขาตั้งแท่นโฮมชาร์จเจอร์
 • ค่าจดทะเบียนรถ
 • ฟรี ค่าแรง และค่าอะไหล่ ในการบำรุงรักษา ฟรีเฉพาะรายการที่กำหนดในตารางการบำรุงรักษาเท่านั้น โดยจะไม่รวมกับอะไหล่สิ้นเปลือง และอะไหล่ใช้งานหนัก เงื่อนไขการรับสิทธิ์ลูกค้าต้องเข้ารับการบริการบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการ BYD อย่างต่อเนื่องตามระยะการรับประกันเท่านั้น และไม่รวมถึงกรณีที่เปลี่ยนอะไหล่ไม่ตรงตามระยะการบริการ
 • สำหรับลูกค้า BYD DOLPHIN ที่ซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566 ในกรณีที่ลูกค้าเข้ารับบริการเช็คระยะและได้ชำระค่าใช้จ่ายไปแล้วนั้น ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จมารับเงินคืนได้ที่ศูนย์บริการที่ลูกค้าเข้ารับบริการ และกรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า เพื่อเข้าไปรับบริการภายในวันที่ 31 มกราคม 2567
 • บริการรถลากจูง 24 ชั่วโมง ฟรีสำหรับการยกรถไปยังศูนย์บริการ BYD ที่ใกล้ที่สุดภายในระยะทาง 100 กิโลเมตร ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี และยกรถไปสถานที่อื่นที่นอกเหนือจากบริการของ BYD ได้ภายในระยะทาง 35 กิโลเมตร หากเกินคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 30 บาท โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ผ้ายางเข้ารูป กรอบป้ายทะเบียน ฟิล์มหน้าจอ
 • การรับประกันตัวรถ (Warranty) 8 ปี หรือ 160,000 กม เป็นการเพิ่มระยะการรับประกันจากคู่มือการรับประกันจาก 6 ปี หรือ 150,000 กม. เป็น 8 ปี หรือ 160,000 กม. ซึ่งรับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย ในนามของ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ชิ้นส่วนอะไหล่และระยะเวลารับประกันที่เพิ่มขึ้น ให้อ้างอิงจากรายการอะไหล่ในคู่มือการรับประกันตามหมวดหมู่อะไหล่และระยะเวลาในการรับประกันเท่านั้น
 • การรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กม. เป็นไปตามข้อกำหนดในคู่มือรับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้รถเท่านั้น
 • บริการช่างเทคนิคนอกสถานที่เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 24 ชั่วโมง: บริการฟรีภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร ไม่จำกัด หากเกินคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 30 บาท โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • บริการช่วยเหลือกุญแจสำรองกรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ 24 ชั่วโมง บริการช่วยเหลือรับกุญแจสำรองฟรีในระยะทาง 20 กิโลเมตร จำกัด 1 ครั้งต่อปี จากสถานที่รับกุญแจสำรองไปยังที่เกิดเหตุ หากระยะทางเกิน 20 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 30 บาท โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

บีวายดี จินหลง แจ้งวัฒนะ