เงื่อนไขการคืนเงิน BYD

เงื่อนไขการคืนเงิน รถยนต์ไฟฟ้า BYD เพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับเงินคืนสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ไฟฟ้า BYD

*สำหรับลูกค้าที่รับรถระหว่าง 1 ม.ค. 67 – 26 มี.ค. 67 รับเงินคืนเพิ่มเติมดังนี้

BYD ATTO 3 รุ่น Standard Range

 • กรณีลูกค้าใช้แคมเปญดอกเบี้ยปกติ 1.98% หรือเทียบเท่า
  รับเงินคืนเพิ่มจากเดิม 100,000 บาท เป็น 170,000 บาท
 • กรณีลูกค้าใช้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือเทียบเท่า
  รับเงินคืนเพิ่มจากเดิม 20,000 บาท เป็น 90,000 บาท

BYD ATTO 3 รุ่น Extended Range

 • กรณีลูกค้าใช้แคมเปญดอกเบี้ยปกติ 1.98% หรือเทียบเท่า
  รับเงินคืนเพิ่มจากเดิม 100,000 บาท เป็น 220,000 บาท
 • กรณีลูกค้าใช้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือเทียบเท่า
  รับเงินคืนเพิ่มจากเดิม 20,000 บาท เป็น 140,000 บาท

BYD SEAL รุ่น Dynamic จากเดิม
รับเงินคืน 100,000 บาท เพิ่มเป็น 126,000 บาท


BYD SEAL รุ่น Performance จากเดิม
รับเงินคืน 50,000 บาท เพิ่มเป็น 100,000 บาท


ลูกค้าที่ซื้อและรับรถตั้งแต่ 1 มกราคม 67 – 29 กุมภาพันธ์ 67

 • ลูกค้าที่ออกใบกำกับภาษีและรับรถระหว่าง 1 มกราคม 67 – 29 กุมภาพันธ์ 67 ต้องจดทะเบียนก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2567 และดำเนินการขอรับเงินคืน (Cash Back) ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด โดยส่งเอกสารภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 23.59 น. สงวนสิทธิ์ตามเวลาที่ระบุการส่งในระบบเท่านั้น
  บริษัทจะทำการจ่ายเงินโดยโอนให้ในบัญชีที่ลูกค้าที่ส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องมาในระบบภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 • ลูกค้าที่ออกใบกำกับภาษีและรับรถระหว่าง 1 มีนาคม 67 – 26 มีนาคม 67 ต้องจดทะเบียนก่อนวันที่ 30 เมษายน 2567 และดำเนินการขอรับเงินคืน (Cash Back) ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด โดยส่งเอกสารภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น. สงวนสิทธิ์ตามเวลาที่ระบุการส่งในระบบเท่านั้น
  บริษัทจะทำการจ่ายเงินโดยโอนให้ในบัญชีที่ลูกค้าที่ส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องมาในระบบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด​
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.reverautomotive.com/
*cash back ลูกค้าจะต้องยื่นเอกสารช่องทาง online ของบริษัทฯ และรถจะต้องจดทะเบียนแล้ว