ข้อควรระวัง ขับรถ EV ลุยน้ำ

ข้อควรระวังหากจำเป็นต้องขับรถ EV ลุยน้ำ

1. ไม่ควรจอดรถแช่น้ำท่วมเป็นเวลานาน

ไม่ควรจอดรถแช่น้ำท่วมเป็นเวลานาน เพราะรถ EV อยู่ในความลึกน้ำไม่เกิน 1 เมตร ภายในเวลา 30 นาที

2. หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง

ควรหลีกเลี่ยง สิ่งกีดขวางต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อแบตเตอรี่

3. เช็คแทนชาร์จ ทำความสะอาด

ตรวจแท่นชาร์จ หัวปะจุ และสายไฟ ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ รวมถึงเช็ดทำความสะอาด บริเวณจุดที่ชาร์จ
ให้แห้งก่อนปิดฝา

ด้วยความห่วงใยจาก BYD จินหลง แจ้งวัฒนะ

และกรณีที่ต้องเกี่ยวข้องกับน้ำ ควรระวังเป็นอย่างมาก

การขับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในสภาวะที่มีน้ำอาจเป็นเรื่องที่ต้องระวังมาก เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามีระบบไฟฟ้าที่ทำงานในขณะที่มีน้ำ อาจทำให้เกิดปัญหาหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยได้บางประการ ดังนั้นต้องระวังและปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้:

 1. การชำระล้างรถ:
  • หลีกเลี่ยงการใช้น้ำหล่อเย็นหรือซื้อม้วนน้ำที่ลงตัวถังไฟฟ้าของรถ.
  • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องพ่นน้ำพลังงานสูงๆที่มีความดันสูงเพื่อป้องกันน้ำไปเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของรถ.
 2. การขับรถในน้ำ:
  • หลีกเลี่ยงการขับรถในน้ำที่มีระดับสูง เพราะอาจทำให้น้ำเข้าสู่ระบบไฟฟ้าและส่วนต่างๆของรถ.
  • การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในสภาพทางน้ำอาจทำให้รถเสียหายและมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย.
 3. การระวังที่ปุ่มควบคุม:
  • หลีกเลี่ยงการให้น้ำเข้าสู่พื้นที่ที่มีปุ่มควบคุมหรือระบบไฟฟ้าของรถ.
  • หลีกเลี่ยงการให้น้ำเข้าสู่พื้นที่ที่มีตัวเชื่อมต่อไฟฟ้า.
 4. การดูแลรักษาระบบไฟฟ้า:
  • รักษาระบบไฟฟ้าของรถให้สภาพดีโดยการตรวจสอบประจำ.
  • หากรถได้รับการเข้าทำความเย็นในสภาพน้ำแข็งหรือน้ำที่มีสารละลายเคมี ควรล้างสะอาดให้ดี.
 5. การปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต:
  • อ่านคู่มือการใช้งานและคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อรับทราบข้อควรระวังที่เกี่ยวกับการใช้งานในสภาพน้ำ.

การรักษาความปลอดภัยและดูแลรักษารถยนต์ไฟฟ้าให้สมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญ และการปฏิบัติตามข้อควรระวังที่กล่าวถึงจะช่วยลดความเสี่ยงในการใช้งานในสภาพน้ำได้มาก